DEAF KEBAB

DEAF KEBAB je unikátny koncept predaja rýchleho občerstvenia – kebabu a zároveň registrovaný sociálny podnik, ktorého základným cieľom je okrem obchodných úspechov podpora mladých, šikovných, pohodových ľudí. V DEAF KEBAB Team-e sme naše fyzické obmedzenia povýšili na vlastnosť, ktorá nás spája.

Jedlo pre vás pripravujeme s láskou a za 10 rokov samozrejme aj s vysokou profesionalitou, ale veľká časť personálu je nepočujúca, preto ďakujeme za prípadnú trpezlivosť.

DEAF KEBAB Team vám praje dobrú chuť!

Zakladateľmi celého konceptu DEAF KEBAB sú bratia Pavel Šarina a Robert Šarina z Veľkého Krtíša.

KEBAB&PIZZA Slov. Ďarmoty

PIZZA GRANDE

DRAGON VIET BISTRO

PÁRTY SERVIS

deaf-kebab-man